fotky na vyber pre format 20x30cm
priblizne takto budu vyzerat elegantne lighboxy so senzormi